• txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...

Polityka RodoNiniejsza strona bobos11.blogspot.com respektuje zasady Rodo. Zgodnie z art. 81 ust. 2 prawa autorskiego zdjęcie lub film przedstawiający osoby będące elementem imprezy masowej lub zgromadzenia, nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku. W konsekwencji nie zawierają także danych osobowych, więc nie podlegają pod Rodo.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz motywem preambuły nr 51, zdjęcia i materiały wideo  są danymi osobowymi tylko w przypadkach gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczna identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. W przypadku braku przetwarzania danych biometrycznych specjalnymi metodami technicznymi takie dane są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych nie mają więc zastosowania do informacji anonimowych które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną która może się znaleźć w kadrze prezentowanych zdjęć na niniejszym blogu.

W świetle powyższego i obowiązujących przepisów prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie publiczne, religijne, rozrywkowe, czy inna publiczna impreza masowa.


© 2012-2024 bobos11, Bogusław Dobisz