• txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...
  • txt...

Copyright © All Rights ReservedWszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie i podstronach
bobos11.blogspot.com należą do administratora strony bobos11.blogspot.com. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony bobos11.blogspot.com wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością bobos11.blogspot.com są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela strony bobos11.blogspot.com. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony bobos11.blogspot.com lub jej podstron, może odbywać się wyłącznie w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia. Nie jest dopuszczalne tworzenie odnośników (linków) na stronę bobos11.blogspot.com lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Informacje oraz  wszystkie treści prezentowane na stronach bobos11.blogspot.com służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu również o źródła zewnętrzne uznane przez ich twórców za rzetelne i wiarygodne oraz według najlepszej wiedzy.


© 2012-2024 bobos11, Bogusław Dobisz